Svenska Jerusalemföreningen – The Swedish Jerusalem Society

Svenska Jerusalemföreningen är en kristen, humanitär och opolitisk organisation som sedan början av 1900-talet bedrivit verksamhet i det Heliga Landet – det bibliska Palestina.

The Swedish Jerusalem Society is a christian, humanitarian and non-political organisation that has been conducting work in the Holy Land – the Biblical Palestine – since the beginning of the twentieth century.