Kajsa Ribbing

Kajsa Ribbing är äldsta dotter till Maria Ribbing och har bearbetat berättelsen språkligt samt översatt den till engelska.

Kajsa Ribbing is the oldest daughter of Maria Ribbing. She has revised the text and translated it to English.