Foto

Fotografier i den ordning de förekommer i texten

Gustaf som ung – foto: Arvid Forin, Stockholm
Elsa som konfirmand – foto: E. Dahlberg, Uppsala
Förlovningsbild – foto: okänd
Elsa med barnen och Ester på Kajen i Marseille – foto: Gustaf Ribbing
Vykort från Jaffa till Elsas föräldrar
Bostaden från gården med sjukstugan på nedre botten – foto: Gustaf Ribbing
Väntande patienter på gatan utanför sjukstugan – foto: Gustaf Ribbing
Operations- och undersökningsrum – foto: Gustaf Ribbing
Dag och Siv leker bröllop på terassen – foto: Gustaf Ribbing
Beduinbarnet opereras av Gustaf – foto: Elsa Ribbing
På väg ut i Juda öken till beduinhövdningen – ögonopererad beduin, Ester, Tilda, Elsa, Gustaf, Siv – foto: Dag Ribbing
Dag och åsnan Sverre – foto: Gustaf Ribbing
Dag, Siv och liten patient – foto: Gustaf Ribbing
Sörjande vid Gustafs sjukdom – foto: Elsa Ribbing
Utsikt över Betlehem – foto: okänd
Familjefoto 1906. Dag, Siv, Gustaf Tilda, Bo, Elsa, Ester – foto: G. Krikorian, Jerusalem
Sjukhemssalen – foto: Gustaf Ribbing
Läkarbostaden vid inflyttningen julen 1908 – foto: Gustaf Ribbing
Läkarbostaden med uppvuxen trädgård – foto: Gustaf Ribbing
Beitdjaladalen med läkarbostaden till höger i bild – foto: okänd
Sjukhusbygget – foto: Gustaf Ribbing
Sjukhusbygget – foto: Gustaf Ribbing
Tilda, Hans Lennart och Snövit – foto: Gustaf Ribbing
Familjefoto 1912. Siv, Elsa, Hans Lennart, Boas, Dag, Gustaf – foto: Clara Holm, Uppsala
Sjukhuset år 2000 – foto: Arnold Hjertström
Sjukhusinteriör år 2000 – foto: Lars Adrian

Titelbild – Herdar vid vatten, tidigt 1900-tal – foto: Lewis Larsson

Porträtt Maria Ribbing – foto: Bruce Potter 2010