Svenska Jerusalemföreningen

Svenska Jerusalemföreningen är en kristen, humanitär och opolitisk organisation som sedan början av 1900-talet bedrivit verksamhet i det Heliga Landet – det bibliska Palestina.